İletişim

İletişim Bilgilerimiz

Akhisar Fabrika

Adres : 3 Cad. No:19 Akhisar O.S.B Kayalıoğlu Beldesi 45230 Akhisar / MANİSA
Tel : +90 236 427 22 66
+90 541 853 54 80
Fax : +90 236 427 26 94
e-mail: info@abptds.com

Ankara

Adres : Fatih Sultan mah. 2365 sokak 22-24 Etimesgut 06790 ANKARA
Tel : +90 312 397 43 30
Fax : +90 312 397 23 49