Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

ABP TDS MÜHENDİSLİK A.Ş. Olarak ;

Müşteri taleplerini ve şartlarını eksiksiz karşılayabilmek için; her bir prosesi hatasız gerçekleştirmeye çalışmak, malzeme, iş gücü ve zaman kayıplarını en aza indirerek en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak kalite politikamızın temelini oluşturur. Bu çerçevede tarım, gıda, maden ve ağır sanayi sektörleri için taşıma ve depolama sistemleri faaliyetlerimizi sürekli geliştirmek ve yenilenebilir enerji sektöründe güvenilir bir tedarikçi olmak ana hedeflerimizdir.

ABP TDS Taşıma Depolama Sistemleri Mühendislik A.Ş., kalite çizgisinin pozitif ivmeli olabilmesi, belirlenen kalite hedeflerine ulaşma çabasının gösterilmesi ve bu süreç içerisinde hatanın oluşmadan yakalanması için; tüm çalışanların destek ve katılımlarının sağlanması gerekliliğinin bilincindedir. Bu nedenle çalışanlarımızın memnuniyetinin sağlanacağı bir iş ortamını onlara sağlamak kuruluşumuzun prensibini oluşturur.

ABP TDS Taşıma Depolama Sistemleri Mühendislik A.Ş., kuruluşu bağlayan ilgili yasal yükümlülüklere uymayı, sistem şartları dahil müşterilerin özel isteklerini karşılamayı ve müşterilerle sınırlı kalmayarak ilgili tarafların beklentilerini karşılamayı taahhüt eder.

ABP TDS Taşıma Depolama Sistemleri Mühendislik A.Ş. başarılı iş performansının yanı sıra toplumsal sorumluluğu gereği sağlık güvenlik ve çevre konularına özel önem vermektedir. Çevresel boyutlarımızı tespit edip, gerekli önlemleri almak suretiyle çevresel ayak izimizi asgariye indirmeyi; iş sağlığı ve güvenliği risklerimizi tespit edip gerekli önlemleri almak suretiyle iş kazası ve meslek hastalıklarını asgariye indirmeyi taahhüt ederiz.

ISO 9001 standardına uygun olarak yönetilen kuruluşumuz, her yönüyle bir öncekinden daha iyi noktaya gelebilmek için sürekli iyileşme düşüncesiyle ile hareket eder.

Bize Ulaşın Öneri ve görüşleriniz için bize ulaşabilirsiniz.